https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63410.cd44f1a9-ba91-41b3-ae5b-59c58fdc183c.2b9689eb-76db-4675-9fdc-e18777ed38de.2feb5ad1-d01a-4ff0-ab49-fedc5d4d1158.png

EasternSun Addin

Eastern Sun Viet Nam

Addin này cung cấp các tính năng kết nối với hệ thống EasternSun ERP và các giải pháp quản trị.

Công ty cổ phần Eastern Sun Việt Nam (ESVN., JSC) với ý nghĩa tên gọi “MẶT TRỜI PHÍA ĐÔNG VIỆT NAM” thể hiện một sự khởi đầu đầy sức mạnh và niềm tự hào của người Việt Nam.

Các tính của sản phẩm:

- Kết nối với hệ thống EasternSun ERP.

- Tích hợp với hệ thống tác nghiệp doanh nghiệp.

- Tích hợp với hệ thống quản lý bán hàng.

- Tích hợp hệ thống quản lý quan hệ khách hàng CRM.

- Tích hợp hệ thống quản lý sản xuất.

- Tích hợp hệ thống quản lý dự án.

- Tích hợp với hệ thống kế toán.

- Tích hợp với hệ thống quản lý tài liệu ISO

...

Và tích hợp dịch vụ cloud.

Liên hệ và support:

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam (ESVN)

Mobile: 0989532900

Website: https://www.esvn.vn/

Email: contact@esvn.com.vn

Kemampuan add-in
Ketika add-in ini digunakan, add-in ini
  • Membaca dan membuat perubahan pada dokumen
  • Mengirimkan data melalui Internet
  • Sekilas
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9938.cd44f1a9-ba91-41b3-ae5b-59c58fdc183c.2b9689eb-76db-4675-9fdc-e18777ed38de.770f400b-f3b8-4847-bc2a-a9ece9cca66f.png