https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.8323.ddb69b49-9ed7-44e4-97d5-9665fe5d0040.f35fab4f-2dcd-476e-95dc-5331db2b1e12.4cc26c43-848e-4b4c-807c-fd26fd232ed8

Percee - System Inteligentnego Zarządzania Energią

作成者: Solwena Sp. z o.o.

percee - SOLWENA Innowacyjny system do Zarządzania Energią w obiektach - system klasy BEMS

 „This application is available only in polish”

  • percee to autorska aplikacja i zarazem technologia łącząca automatykę zarządzania energią ze światem IT
  • percee można sobie wyobrazić jako wirtualnego operatora, który monitoruje, analizuje i optymalizuje pracę urządzeń budynkowych
  • w oparciu o zadane scenariusze. System tak steruje pracą urządzeń aby jednocześnie utrzymać komfort użytkownika przy maksymalnie oszczędnym wydatkowaniu energii.
  • Obiekty, które działają pod kontrolą percee , są proekologiczne i prooszczędne.
  • percee umożliwia osiąganie znacznie wyższych poziomów charakterystyki energetycznej w budynkach.
  • Aktywne sterowanie automatyką budynku przy użyciu percee jest technicznie wykonalne i jest również bardzo opłacalne.
  • percee zapewnia zarządzanie energią w budynku poprzez optymalizację systemów HVAC i automatyki budynków .

概要

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53045.ddb69b49-9ed7-44e4-97d5-9665fe5d0040.c4e70798-bac5-404f-bb45-0eb8495610de.cf8351cb-8301-4db0-85df-a5a822a05eec
/staticstorage/23fd3d2/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.43800.ddb69b49-9ed7-44e4-97d5-9665fe5d0040.c4e70798-bac5-404f-bb45-0eb8495610de.1b12377f-6069-40fa-8241-176f988b13a7
/staticstorage/23fd3d2/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27369.ddb69b49-9ed7-44e4-97d5-9665fe5d0040.f35fab4f-2dcd-476e-95dc-5331db2b1e12.dc12c2f0-83b9-4749-a768-045f8a4a0b19