https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58327.944d4efd-f717-4c0d-b131-cec25f22c3b7.fafcdf67-530b-4933-a02b-6dabc8ad2e04.52974a0b-d560-4404-9418-70b819f9441a

PatoGen Life

pateikė PatoGen AS

PatoGen Life – for bedre beslutninger hver dag

(This offer is only available in Norwegian)


PatoGenLife består av en serie moduler som med utgangspunkt i biologisk status påanlegg simulerer ulike utfall som oppdretter kan bruke som beslutningsgrunnlag.

Motivasjon

  • Biologiske beslutninger er komplekse, med stor variasjon og usikkerhet
  • Beslutninger i dag er ofte erfaringsbasert (kognitiv bias)
  • Sterktbehov for standardisert og målbar beslutningsstøtte
  • Det vilalltid være begrensede ressurser til sykdomskontroll
  • Ressursene må brukes der de gir størst effekt

Vår løsning

  • Styringsverktøy for oversikt og beslutningsstøtte for fiskehelse, velferd og produksjon
  • Modeller basert på erfaringsdata, biologisk- og teknisk kompetanse
  • Tiltak på merd—kontroll på anlegg og område
  • Enkel pålogging og bruk i nettleser

Trumpa apžvalga

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33022.944d4efd-f717-4c0d-b131-cec25f22c3b7.fafcdf67-530b-4933-a02b-6dabc8ad2e04.ea9d39f5-cdaf-4df4-ae79-907e6824fa44
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56367.944d4efd-f717-4c0d-b131-cec25f22c3b7.fafcdf67-530b-4933-a02b-6dabc8ad2e04.b438071c-9182-42a9-92f6-21e793906fe0