https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63975.bfd81067-24cc-4087-947d-551c9ab6d68f.109853dd-bf75-4567-8293-aed111fc50e5.9b92c75f-376b-4c82-ac40-955aabaa479d.png

Maverick

izdevējs maverick app

(1 vērtējumi)

Maverick lets your sales and enablement reps act as an extension of themselves.

Transform your business development efforts into a cohesive, measurable strategy with tools and processes designed to deliver more quality conversations and more closed business. Maverick isn’t a marketing automation tool disguised as another CRM and sold to you as a sales tool. Marketing automation tools are not designed to nurture sales leads and close business.

Maverick addresses the true workflow bottlenecks facing sales and enablement reps, by enabling them to act as an extension of themselves. Netting your business more effective and efficient outputs.

To get started with Maverick, install this Add-In and register for an account. To get the most out of Maverick, you will need to purchase a license within the application after creating an account.

Programmu iespējas

Kad šī programma tiek izmantota:
  • Tā var nosūtīt datus, izmantojot interneta savienojumu.
  • Šī programma var piekļūt aktīvajā ziņojumā iekļautajai personas informācijai, piemēram, pamattekstam, tēmai, sūtītājam, adresātiem un informācijai par pielikumiem, kā arī modificēt šo informāciju. Tā var nosūtīt šos datus trešās puses pakalpojumam. Citus vienumus jūsu pastkastē nevar lasīt un modificēt.

Īsumā

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31905.bfd81067-24cc-4087-947d-551c9ab6d68f.109853dd-bf75-4567-8293-aed111fc50e5.23dde8ec-7c80-4db4-a550-32dccc318c05.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61956.bfd81067-24cc-4087-947d-551c9ab6d68f.109853dd-bf75-4567-8293-aed111fc50e5.8d5b6873-2d0b-4ca0-8dd8-7f8b5d5b65cf.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17071.bfd81067-24cc-4087-947d-551c9ab6d68f.109853dd-bf75-4567-8293-aed111fc50e5.711eb00a-0603-42b9-8871-138656ac22e1.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.49707.bfd81067-24cc-4087-947d-551c9ab6d68f.071e96bc-e52c-47bd-bcb8-b89d3ac178e9.e9120bc8-481e-45f0-9311-ab554692fe8e.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25154.bfd81067-24cc-4087-947d-551c9ab6d68f.071e96bc-e52c-47bd-bcb8-b89d3ac178e9.84788866-cfc4-474a-b3bb-783854a02d44.png