https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45550.f1b1a488-48ac-4fd0-9fe4-0d6e9e233d68.55990112-c585-4fce-bdd8-abde2c1c1f53.15f416f0-1d17-43ce-95fa-f764c3c2549a.png

Affinity for Outlook

izdevējs Project Affinity

Manage your relationships, find paths to key decision makers, and eliminate communication silos.

Using patented technology, Affinity helps teams manage and grow their networks by eliminating manual data entry and unlocking introductions to key decision-makers. By purchasing an Affinity subscription, you can also leverage our Outlook extension to manage your relationships, deal flow, and find new paths to introductions.

Pievienojumprogrammas iespējas

Pievienojumprogrammas iespējas lietošanas laikā
  • Tā var nosūtīt datus, izmantojot interneta savienojumu.
  • Šī pievienojumprogramma var piekļūt aktīvajā ziņojumā iekļautajai personas informācijai, piemēram, pamattekstam, tēmai, sūtītājam, adresātiem un informācijai par pielikumiem, kā arī modificēt šo informāciju. Tā var nosūtīt šos datus uz trešās puses pakalpojumu. Citus vienumus jūsu pastkastē nevar lasīt un modificēt.

Īsumā

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46183.f1b1a488-48ac-4fd0-9fe4-0d6e9e233d68.55990112-c585-4fce-bdd8-abde2c1c1f53.daebcc9f-a1e0-4483-ab36-c44df6789413.png
/staticstorage/6d4e0803/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46183.f1b1a488-48ac-4fd0-9fe4-0d6e9e233d68.55990112-c585-4fce-bdd8-abde2c1c1f53.daebcc9f-a1e0-4483-ab36-c44df6789413.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10994.f1b1a488-48ac-4fd0-9fe4-0d6e9e233d68.55990112-c585-4fce-bdd8-abde2c1c1f53.9ee2e94c-455b-4719-9e0e-79055c5b0d2a.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.36817.f1b1a488-48ac-4fd0-9fe4-0d6e9e233d68.55990112-c585-4fce-bdd8-abde2c1c1f53.e52c132f-a4df-4044-8653-d645aa1eba0b.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.24397.f1b1a488-48ac-4fd0-9fe4-0d6e9e233d68.55990112-c585-4fce-bdd8-abde2c1c1f53.9f58f969-e95a-454b-994e-3feb8e9cf49c.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.54585.f1b1a488-48ac-4fd0-9fe4-0d6e9e233d68.55990112-c585-4fce-bdd8-abde2c1c1f53.b5ec822b-b6dc-458b-8236-5a3b9c26443a.png