https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38774.01da6012-418b-448d-a638-c40d0982bb48.50ce8200-42a3-43b4-8523-9d45a2cebb19.f5a490a3-c7af-42f1-9df5-26c7baaf89a1.png

ALVAO Service Desk for Outlook

ALVAO s.r.o.

Use ALVAO Service Desk inside the Microsoft Outlook.

The power of the Service Desk always at hand. With this Add-In you can easily see the entire context of the case in the Service Desk. Just select a message and the Add-In will match it to the related request. Quickly find its history, previous communication, and the outcome of a consultation with an expert.


NOTE: In order to use the add-in, users need to have an active ALVAO account with purchased license.If you need help with signing up, please contact us.

Pievienojumprogrammas iespējas
Pievienojumprogrammas iespējas lietošanas laikā
  • Tā var nosūtīt datus, izmantojot interneta savienojumu.
  • Šī pievienojumprogramma var piekļūt aktīvajā ziņojumā iekļautajai personas informācijai, piemēram, pamattekstam, tēmai, sūtītājam, adresātiem un informācijai par pielikumiem, kā arī modificēt šo informāciju. Tā var nosūtīt šos datus uz trešās puses pakalpojumu. Citus vienumus jūsu pastkastē nevar lasīt un modificēt.
  • Īsumā
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.29259.01da6012-418b-448d-a638-c40d0982bb48.50ce8200-42a3-43b4-8523-9d45a2cebb19.62e8220c-897e-4e18-ae43-c85a36b17ae8.png