Web Viewer

Microsoft Corporation

2.2 (146)

Take it to the web! Insert a secure webpage into your presentation.

The Web Viewer app allows you to insert secure web pages into your presentation.

Secure web pages are those that start with https://. Non-secure web pages are not supported for security reasons. Most popular websites allow secure access. The application provides a preview button to make it easy to test whether your website works over https.

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe czy adresy URL. Może on wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32094.f48f5d64-1b9c-4db4-8579-0a8a770cc1df.479bd539-f5d1-4edd-8d3f-fd2aa12fe078.4346bbb2-d841-4483-93ba-dc46e2f59a70.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.32094.f48f5d64-1b9c-4db4-8579-0a8a770cc1df.479bd539-f5d1-4edd-8d3f-fd2aa12fe078.4346bbb2-d841-4483-93ba-dc46e2f59a70.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64775.f48f5d64-1b9c-4db4-8579-0a8a770cc1df.479bd539-f5d1-4edd-8d3f-fd2aa12fe078.a82ee0fa-bc02-4b5c-b68b-a4a1abd08f95.png