https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39634.3636ecd6-5d89-48fc-8b9a-650d14e8a86d.206f9d9c-1fb6-4a44-8177-c3cefccea4b0.48bd1a84-cd8b-4001-aeea-7d615ce4b2a6.png

BombBomb

BombBomb LLC

Send BombBomb videos within an Outlook message.

Send BombBomb videos within an Outlook message. Record a video in BombBomb and simply drop it into an Outlook message via the BombBomb add-in.

You'll need an active BombBomb account to use the add-in, but good news : try it free for 14 days at BombBomb.com/trial

** Internet Explorer 9 is not supported **

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak treść, temat, nadawca, adresaci i załączniki, oraz może modyfikować te informacje. Może też wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.35745.3636ecd6-5d89-48fc-8b9a-650d14e8a86d.206f9d9c-1fb6-4a44-8177-c3cefccea4b0.556794af-f509-4684-876b-55656938ddcb.png