https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51419.8c598b83-359b-4769-9fec-549ec3972e3a.0a668bdf-7537-4ed9-ace4-5d768cb047c3.cbc09d26-229d-44ee-9cfe-3ff32c8675be.png

Google Analytics

Microsoft Teams Ecosystem

Get Google Analytics summary reports

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. Google Analytics connector allows you to receive the analytics overview reports for your websites and mobile applications.

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe czy adresy URL. Może on wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.57284.8c598b83-359b-4769-9fec-549ec3972e3a.0a668bdf-7537-4ed9-ace4-5d768cb047c3.f3810116-6301-4cd2-bd4e-5719968bf8ce.png