https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37209.a7a1f565-dbee-484d-8db2-2c3dcce79a41.5d0a2133-7381-4b6c-bcf9-2da726bb047d.5d1386cd-92e6-4b33-91c1-472eda29007d.png

qChange

firmy qChange Software Solution, Inc.

(3 oceny)

Power your soft skills development with qChange.

qChange objectively measures and grows soft skills in the flow of work.

  • Receive real-time objective measurements of your soft skills.
  • Create a continuous learning experience around meetings.
  • Upskill your soft skills and behaviors that are important for your career growth.
  • Bring your team along with you on the development journey.

Organizations use qChange for:
  • Immediate soft skill development for new or emerging managers.
  • reinforce leadership development programs for existing managers.
  • measure and accelerate DEI initiatives.

Build your soft skills and improve your team today with a 30-day free trial.

Możliwości aplikacji

Gdy ta aplikacja jest używana,
  • Może wysyłać dane przez Internet
  • Ta aplikacja ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe czy adresy URL. Aplikacja może wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.

W skrócie

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48380.a7a1f565-dbee-484d-8db2-2c3dcce79a41.020a3283-fdae-410a-9d3f-676ec38d7291.b754fbe3-28ed-44e3-9a3e-d0c8c8de126a.png
/staticstorage/a2b1fad/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48380.a7a1f565-dbee-484d-8db2-2c3dcce79a41.020a3283-fdae-410a-9d3f-676ec38d7291.b754fbe3-28ed-44e3-9a3e-d0c8c8de126a.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38938.a7a1f565-dbee-484d-8db2-2c3dcce79a41.020a3283-fdae-410a-9d3f-676ec38d7291.80680c22-bc73-4bef-8d46-775024fdf682.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48678.a7a1f565-dbee-484d-8db2-2c3dcce79a41.020a3283-fdae-410a-9d3f-676ec38d7291.df377c97-8d1f-4f51-b4e2-3f909a75fa0f.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2645.a7a1f565-dbee-484d-8db2-2c3dcce79a41.020a3283-fdae-410a-9d3f-676ec38d7291.dc4f39e3-a3be-4efc-859e-f05b0265aaab.png