https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.29205.5f8a86a9-6d5b-407d-bba9-b314c11b73b4.2804966e-57e2-4598-a45c-b122d40bb901.43e6a034-f02e-46ce-9757-0a219344864e.png

Asana for Teams

firmy Asana

(1014 oceny)

Turn conversations into action items in Asana to keep work on track

With Asana’s work management platform, your team can stay focused on their goals, projects, and tasks—no matter when or where they work.

*Make conversations actionable*

Collaborate on Asana tasks and keep work connected, without having to leave Microsoft Teams. Directly translate Microsoft Teams conversations into actionable Asana tasks.

*Maximize visibility*

See Asana tasks, projects, Portfolios, and status updates within Microsoft Teams. Search for the information you need, share context with stakeholders, and see details by unfurling Asana tasks directly in Microsoft Teams.

*Stay informed about relevant updates in Asana*

Receive important notifications in your own, private My Tasks. Tailor your notification preferences per channel, then follow the progress of tasks within your Microsoft Teams channels. Keep track of information you need in Asana, while staying focused and connected in Microsoft Teams.

*Connect Microsoft Teams to Asana*

This integration is available for free to all Asana customers who also have a Microsoft Teams account.

New to Asana? [Sign up for free ↗](https://asana.com/create-account)

*Additional resources*

[Product guide article ↗](https://asana.com/guide/help/api/microsoft-teams)

[Asana Academy: 7 ways to use Asana and Microsoft Teams ↗](https://academy.asana.com/7-ways-to-use-asana-for-teams)

Reach out to [Asana Support ↗](https://asana.com/support) for additional help

Możliwości aplikacji

Gdy ta aplikacja jest używana,
  • Może wysyłać dane przez Internet
  • Ta aplikacja ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe czy adresy URL. Aplikacja może wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.

W skrócie

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58494.5f8a86a9-6d5b-407d-bba9-b314c11b73b4.2804966e-57e2-4598-a45c-b122d40bb901.612f6578-01d8-494d-8634-19ab2a1b3273.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47399.5f8a86a9-6d5b-407d-bba9-b314c11b73b4.2804966e-57e2-4598-a45c-b122d40bb901.3f4f2c06-b378-42d3-8d8f-b89cbdda8448.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7539.5f8a86a9-6d5b-407d-bba9-b314c11b73b4.2804966e-57e2-4598-a45c-b122d40bb901.2384622c-3d1d-4591-a91f-8feab3c641f7.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7491.5f8a86a9-6d5b-407d-bba9-b314c11b73b4.2804966e-57e2-4598-a45c-b122d40bb901.74ede0b1-de91-4f1e-ba94-e0695914cd63.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.30764.5f8a86a9-6d5b-407d-bba9-b314c11b73b4.2804966e-57e2-4598-a45c-b122d40bb901.bf607634-7a6e-4465-b6db-828723964ad1.png