https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.14913.5d029d26-ba4f-4a17-ac74-1b35ed005564.5c5daae0-19c4-4900-8ef5-a69dd4c98b9e.8fffba1a-faea-494a-aab5-2004616f60b3.png

Gantt Chart Pro

firmy Witivio

(8 oceny)

Gantt Chart Pro for Microsoft Teams illustrates a project schedule on a bar chart.

It sounds complicated but it's not. It is so simple to use that anyone could manage a simple project with Gantt Chart Pro. You don't need to be an expert Project Manager to use the app.

Here's what you can do:

  • Add new tasks
  • Specify the start and end of a task
  • Create dependencies between tasks
  • Allocate resources
  • Write notes
  • Set the progress of and ongoing task
  • Export the Gantt chart to CSV, or PDF

Add Gantt Chart Pro to a Microsoft Teams channels to share the project schedule with your team. You can choose who can edit the Gantt Chart Pro, only the owner or everybody in the team.

Możliwości aplikacji

Gdy ta aplikacja jest używana,
  • Może wysyłać dane przez Internet
  • Ta aplikacja ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe czy adresy URL. Aplikacja może wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.

W skrócie

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7699.5d029d26-ba4f-4a17-ac74-1b35ed005564.5c5daae0-19c4-4900-8ef5-a69dd4c98b9e.d370fb99-b3c1-4d64-b57f-7aabd1aeaab5.png