https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10223.992b0fc0-1940-464a-a78e-01be6c4794d3.a8b8c22d-9c5d-4327-abde-b6045c71e7b0.184a0ef6-3e10-4f28-9ffd-2b2cbbe7014d.png

Crashlytics

Microsoft Teams Ecosystem

Track errors in mobile apps.

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The Crashlytics connector sends notifications about activities detected by Crashlytics.

Możliwości dodatku
Gdy ten dodatek jest używany:
  • Wysyłanie danych przez Internet
  • Ten dodatek ma dostęp do informacji osobistych w aktywnej wiadomości, takich jak numery telefonów, adresy pocztowe czy adresy URL. Może on wysyłać te dane do usługi zewnętrznej. Nie może odczytywać ani modyfikować innych elementów w skrzynce pocztowej.
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.25865.992b0fc0-1940-464a-a78e-01be6c4794d3.a8b8c22d-9c5d-4327-abde-b6045c71e7b0.a9d0f41b-6316-4ded-8700-bba1e1c78021.png