https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.62543.1b29c4a5-2074-4d9d-b77b-1c41c13c627a.8a8cc9cc-d9e8-468a-8936-e676f0ce4b38.cb71cd70-70d4-44c6-beaf-052394c61c38.png

Slim data bar KPI Visual

DellCable

A power bi custom visual providing a slim data bar visual for KPI based analysis.

A slim KPI visual which indicates the progress towards the target with a slim bar that is coloured.

Designed to take the smallest amount of report space possible. You can fit it just into two boxes inside a Power BI Mobile report

Możliwości wizualizacji
Gdy ta wizualizacja jest używana,
  • Może uzyskiwać dostęp do zewnętrznych usług lub zasobów
  • Błyskawicznie
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58942.1b29c4a5-2074-4d9d-b77b-1c41c13c627a.8a8cc9cc-d9e8-468a-8936-e676f0ce4b38.11dc5fa7-d15a-483c-8d6f-80a0fdc68323.jpeg
    /images/videoOverlay.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58942.1b29c4a5-2074-4d9d-b77b-1c41c13c627a.8a8cc9cc-d9e8-468a-8936-e676f0ce4b38.11dc5fa7-d15a-483c-8d6f-80a0fdc68323.jpeg