https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9717.10acb66b-7c57-48b8-aed1-13eb933d2e69.c6a727d1-ef82-430d-9c97-5ebd75cb2376.e02d912d-e9d5-4945-a621-f5d110fd54d4.png

Read My Document

od: Birdie

(80 hodnotenia)

Make your computer read your documents!

Do you need to read a document without having to look all the time at your computer's screen? Read My Document will make your computer read your document to you.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže čítať váš dokument a otvárať jeho súbor
  • Môže odosielať údaje cez internet

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.62073.10acb66b-7c57-48b8-aed1-13eb933d2e69.c6a727d1-ef82-430d-9c97-5ebd75cb2376.53185b8a-58c1-4c3f-8882-7ee91fb1ccac.png