https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.41051.3bab62a9-bb39-4a9c-a90f-4ea965ccc3b1.d1953a22-817e-4077-8d38-9bc7b1a23624.6607b376-4fe9-4ff6-b88c-4910b41d0e72.png

Decisions Meeting Secretary

od: Decisions

(177 hodnotenia)

Make your meetings count. Build agendas, create minutes, assign tasks and boost engagement.

Make your meetings count with the agenda builder, minutes templates, and more built inside Outlook and Teams.

Decisions Meeting Secretary is an award-winning solution that works alongside the Decisions’ add-in for Microsoft Teams to power meeting collaboration, engagement and productivity for users of Microsoft 365.

Thousands of customers trust Decisions for their meetings, whether held virtually, in-person or a hybrid.

Create
Create a great meeting foundation with an agenda builder directly inside Outlook – add descriptions and attachments, assign presenters and set objectives.

Prepare
Share the agenda via email and inside the Teams channel so attendees can prepare ahead of time.

Run
The agenda, attachments, time tracker and voting are available from the web application and in the Teams meeting side panel, without leaving the meeting window.

Manage
Tasks and decisions sync from the minutes to Microsoft Planner or other task management tools so you never miss a follow-up.


Key Features

 • Agenda builder
 • One-click meeting minutes for Word and OneNote
 • Custom minutes templates
 • Teams in-meeting agenda side panel
 • Time tracker
 • Secure voting
 • Task and decisions syncing to Planner and To Do
 • Decisions management
 • Automatic creation of Meeting Book PDF or PPT
 • Agenda topic submission process


Decisions is the only meeting solution built entirely into Microsoft 365 for an easy-to-use and secure solution for better meetings, leveraging the tools you use every day. Your free trial starts right away. No credit card or commitment required.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
 • Môže odosielať údaje cez internet
 • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad informácie o texte, predmete, odosielateľovi, príjemcoch a prílohe, a upravovať ich. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55551.3bab62a9-bb39-4a9c-a90f-4ea965ccc3b1.d1953a22-817e-4077-8d38-9bc7b1a23624.e839d1d8-5221-4f28-a72b-da2698ebdbc4.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.46195.3bab62a9-bb39-4a9c-a90f-4ea965ccc3b1.d1953a22-817e-4077-8d38-9bc7b1a23624.571f82ed-a45d-4b9c-9a76-4d962480af70.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13558.3bab62a9-bb39-4a9c-a90f-4ea965ccc3b1.d1953a22-817e-4077-8d38-9bc7b1a23624.7b271ed2-539a-4285-83c1-bed9da0437e6.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38252.3bab62a9-bb39-4a9c-a90f-4ea965ccc3b1.d1953a22-817e-4077-8d38-9bc7b1a23624.55a61d4c-d296-4aad-a990-34f8574f5ea8.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.41182.3bab62a9-bb39-4a9c-a90f-4ea965ccc3b1.d1953a22-817e-4077-8d38-9bc7b1a23624.dc2f38cb-347a-4a4a-8c39-f90793441d84.png