https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.50082.e261af41-39e9-49c6-9faa-abfef20b559e.80435a3d-f88b-4cb9-8ca2-6c765cf585df.6e4629fd-f20e-4bbb-b34d-adb5a7f522fc.png

Adobe Acrobat Sign for Microsoft Outlook

od: Adobe Inc.

Microsoft 365 Certified
(721 hodnotenia)

Save time and work smarter with Adobe Acrobat Sign for Outlook.

Sign documents, send for signature, and check document status right in your email inbox by adding Adobe Acrobat Sign, Microsoft’s preferred e-signature solution, to Outlook. Now it’s easier than ever to get work done – all right within Outlook.

Key Features:

  • Add powerful e-signature options to any document or presentation without leaving Outlook.
  • Track status at every step. See the status of any document sent for signature – track who has signed and who is up next.
  • Send for signature with one click. Attach any document from a device or from the inbox, then fill it out and sign it, or send it for signature right from Outlook.
  • Recipients can sign on any device. No additional software download or accounts are needed for recipients to sign via any browser or mobile device.
  • Minimize legal and compliance risks. Adobe Acrobat Sign e-signatures are globally compliant and legally binding in nearly every country in the world.

Supported languages:

  • English

Licensing:

This add-in requires a valid license of Adobe Acrobat Sign.

Subscribe today Adobe e-signature plans and pricing

Get started with a free 30-day trial

To schedule a demo or consultation, please call us at 1-800-685-4192.

Resources:

Learn more about Adobe Sign in your Microsoft 365 apps

Getting started resources

User guide

Key Topics: esign, esignature, sign, sign in Word, sign in Microsoft, sign in Teams, sign in Outlook, sign agreements online, sign contract, sign agreement, esign online, digital signatures, digital signature, contracts, agreements

Možnosti aplikácie

Keď sa táto aplikácia používa,
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Táto aplikácia môže čítať alebo upraviť obsah ľubovoľnej položky vo vašej poštovej schránke a vytvoriť nové položky. Môže získať prístup k osobným informáciám, ako sú napríklad informácie o tele, predmete, odosielateľovi, príjemcoch alebo prílohách, v ľubovoľnej správe alebo položke kalendára. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44372.e261af41-39e9-49c6-9faa-abfef20b559e.1933ea58-157c-4898-aab8-09b01c2cf743.83ff3953-f902-4e23-9758-26b0825f491f.jpeg
/staticstorage/23fd3d2/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.44372.e261af41-39e9-49c6-9faa-abfef20b559e.1933ea58-157c-4898-aab8-09b01c2cf743.83ff3953-f902-4e23-9758-26b0825f491f.jpeg
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16857.e261af41-39e9-49c6-9faa-abfef20b559e.1933ea58-157c-4898-aab8-09b01c2cf743.0ecdac63-9eb5-4ee2-b3f5-1bc85c4a67b3.jpeg
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59931.e261af41-39e9-49c6-9faa-abfef20b559e.1933ea58-157c-4898-aab8-09b01c2cf743.8d02b2f7-804d-48f0-813c-293801b4771f.jpeg