https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.56884.9be9d623-c94a-4957-ba1f-70d7fad2970a.8c7d74c7-3a09-4260-8c78-13f1f6ebc0fa.866a644f-0168-45c2-9049-80f8bc1ff08a.png

Jira Cloud for Outlook (Official)

Atlassian.com

Organize your team’s work without leaving your inbox

Create new Jira issues, view up-to-date information about existing issues and take action on them in a couple of clicks.

Email is great. However the information in emails is often outdated, and going through your emails to triage the important things requires a fair amount of back and forth between your inbox and each app. This add-in solves this problem for Jira by letting you manage your backlog from Outlook.

At a glance:

- View the current status of Jira issues mentioned in an email

- View rich, up to date information about a Jira issue

- Update a Jira issue in a couple of clicks from your inbox: transition, assign and comment

- Create a new Jira issue from an email so the full context is readily available when starting work on a task

Notes:

- Using this add-in requires a valid Jira Cloud subscription

- The add-in does not support Jira Server or Jira Data Center installations

Možnosti doplnku
Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže čítať alebo upraviť obsah ľubovoľnej položky vo vašej poštovej schránke a vytvoriť nové položky. Môže získať prístup k osobným informáciám, ako sú napríklad informácie o tele, predmete, odosielateľovi, príjemcoch alebo prílohách, v ľubovoľnej správe alebo položke kalendára. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany.
  • Súhrnný prehľad
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.3117.9be9d623-c94a-4957-ba1f-70d7fad2970a.8c7d74c7-3a09-4260-8c78-13f1f6ebc0fa.8cfa12f1-c27f-4780-ae19-7bd72d8dd6fe.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.29202.9be9d623-c94a-4957-ba1f-70d7fad2970a.8c7d74c7-3a09-4260-8c78-13f1f6ebc0fa.ad65464d-92a3-483e-ab5d-b1b38f9e3e0e.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31350.9be9d623-c94a-4957-ba1f-70d7fad2970a.8c7d74c7-3a09-4260-8c78-13f1f6ebc0fa.30951b11-5962-4a99-bdd0-0d0c3644b156.png