https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.37209.a7a1f565-dbee-484d-8db2-2c3dcce79a41.5d0a2133-7381-4b6c-bcf9-2da726bb047d.5d1386cd-92e6-4b33-91c1-472eda29007d.png

qChange

od: qChange Software Solution, Inc.

(3 hodnotenia)

Power your soft skills development with qChange.

qChange objectively measures and grows soft skills in the flow of work.

  • Receive real-time objective measurements of your soft skills.
  • Create a continuous learning experience around meetings.
  • Upskill your soft skills and behaviors that are important for your career growth.
  • Bring your team along with you on the development journey.

Organizations use qChange for:
  • Immediate soft skill development for new or emerging managers.
  • reinforce leadership development programs for existing managers.
  • measure and accelerate DEI initiatives.

Build your soft skills and improve your team today with a 30-day free trial.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové adresy alebo URL adresy. Doplnok môže tieto údaje odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48380.a7a1f565-dbee-484d-8db2-2c3dcce79a41.020a3283-fdae-410a-9d3f-676ec38d7291.b754fbe3-28ed-44e3-9a3e-d0c8c8de126a.png
/staticstorage/bca0622c/assets/videoOverlay_7299e00c2e43a32cf9fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48380.a7a1f565-dbee-484d-8db2-2c3dcce79a41.020a3283-fdae-410a-9d3f-676ec38d7291.b754fbe3-28ed-44e3-9a3e-d0c8c8de126a.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.38938.a7a1f565-dbee-484d-8db2-2c3dcce79a41.020a3283-fdae-410a-9d3f-676ec38d7291.80680c22-bc73-4bef-8d46-775024fdf682.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48678.a7a1f565-dbee-484d-8db2-2c3dcce79a41.020a3283-fdae-410a-9d3f-676ec38d7291.df377c97-8d1f-4f51-b4e2-3f909a75fa0f.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.2645.a7a1f565-dbee-484d-8db2-2c3dcce79a41.020a3283-fdae-410a-9d3f-676ec38d7291.dc4f39e3-a3be-4efc-859e-f05b0265aaab.png