https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63902.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.666d1100-6ba8-409e-9918-9f8b15999e63.png

GetReplied

Virtual Works

Add one-click reply options to the messages you send to prospects, motivating them to reply.

We've made it easy for buyers to reply to you.

GetReplied helps salespeople to increase responses from prospects, reduce sales cycles, and improve close rates.

Create and insert custom one-click reply buttons to your messages.

Get more email replies with GetReplied.

A GetReplied account is required to use this add-in. Start your free 14-day trial now

Možnosti doplnku
Keď sa tento doplnok používa:
 • Môže odosielať údaje cez internet
 • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad informácie o texte, predmete, odosielateľovi, príjemcoch a prílohe, a upravovať ich. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.
 • At a glance
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61569.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.d9117de4-1957-42cc-8e91-a996a95d66ba.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.64157.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.cb324865-966c-4e80-9c03-35efab99e9c0.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.63345.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.d9654808-7c5b-4456-b4f4-26daae716f8e.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20205.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.bafd2c00-dad2-480d-8c9f-511419c247c2.png
  https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.31706.cc78b4af-a6cb-47a3-b8e2-4c309d95b8de.cad6c13a-cae7-49bc-8a19-c37248b7dc63.c11e0d5c-8c57-4f47-82e5-9782574f72b2.png