https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21764.28da30c1-a409-48b0-af86-2450a0934fdc.0703be40-17a8-4b42-91b4-387b0b489b69.71e3d985-de64-4e86-a431-a834d098ff26.png

Jira Cloud for Teams

Atlassian.com

Plan, track, release software. Manage support, customer service and projects.

Jira Cloud for Microsoft Teams brings your Jira Cloud experience into your collaboration environment, letting you and your team stay focused and communicate on issues and backlog. Interact with Jira Cloud bot for Microsoft Teams to: create, assign, watch, edit issues, log working time. You may also interact with the bot from your team channel. With the messaging extension, you can quickly search for a specific issue and submit it to a channel or conversation. With the actionable message, you can quickly create a new issue, pre-populated with message text as the issue description. Also, you can add your project backlog to your channel as a tab, so that your team could easily track and work on the issues within the tab.

Možnosti doplnku
Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové adresy alebo URL adresy. Doplnok môže tieto údaje odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.
  • Súhrnný prehľad
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33848.28da30c1-a409-48b0-af86-2450a0934fdc.0703be40-17a8-4b42-91b4-387b0b489b69.388e68b4-b049-460f-b4e7-20ed452a26a4.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.21671.28da30c1-a409-48b0-af86-2450a0934fdc.0703be40-17a8-4b42-91b4-387b0b489b69.59092507-b979-406e-9866-d414e5feb0ee.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5794.28da30c1-a409-48b0-af86-2450a0934fdc.0703be40-17a8-4b42-91b4-387b0b489b69.6993ef29-bcda-4592-bc27-66b103b7a6d5.png