https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7704.95593427-0e5e-4d0b-b854-ed21c14813e0.a2f8523e-54ba-42d5-b990-59c23000d320.1c39c1ba-9d52-4510-9ff3-058c74153c69.png

Egnyte for Outlook

od: Egnyte, Inc.

(913 hodnotenia)

Use Egnyte from installed Outlook on your PC.

Easily share Egnyte files into your Outlook emails or save attachments and emails from incoming Outlook emails directly into an Egnyte folder, all without leaving your inbox.

With Egnyte, all your content is in one place, meaning you don’t have to keep searching for your files. Save files, and emails to a shared folder and they are automatically accessible to your co-workers, vendors or partners. Links are more secure, require no time to upload and save space in your inbox and sent messages folders. This is only available to Egnyte users.

Možnosti doplnku

Keď sa tento doplnok používa:
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Tento doplnok môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad informácie o texte, predmete, odosielateľovi, príjemcoch a prílohe, a upravovať ich. Tieto údaje môže odoslať službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nebudú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.55994.95593427-0e5e-4d0b-b854-ed21c14813e0.a2f8523e-54ba-42d5-b990-59c23000d320.36a5cf55-0623-4424-b821-61d77d7471e9.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.1253.95593427-0e5e-4d0b-b854-ed21c14813e0.a2f8523e-54ba-42d5-b990-59c23000d320.9917c37b-710e-4b2f-bfd6-c1d02450826a.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.58672.95593427-0e5e-4d0b-b854-ed21c14813e0.a2f8523e-54ba-42d5-b990-59c23000d320.85a14c7f-9e47-4efe-8fe0-76a6dee2d458.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12661.95593427-0e5e-4d0b-b854-ed21c14813e0.a2f8523e-54ba-42d5-b990-59c23000d320.2dd9b177-ba9b-4beb-afc3-d38e8f1786e7.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.6527.95593427-0e5e-4d0b-b854-ed21c14813e0.a2f8523e-54ba-42d5-b990-59c23000d320.58c5fcbc-e399-41c6-97fa-5c73116e2b98.png