https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53739.9d34a54c-e776-490b-aa19-4ed98464d29e.3b1aa51c-88f6-49da-b578-51f701696daa.9885235c-592c-4112-84b1-0000b25c6588.png

Bookings

od: Microsoft Corporation

(2108 hodnotenia)

A simpler way to organize schedules and manage appointments.

**Simplify scheduling to save time** - Customize appointment details, booking requirements, and specify service providers to streamline the booking experience for you and your customers. Bookings is integrated with your Microsoft 365 calendar to help your customers quickly find available times and avoid double-booking.

**Meet virtually with Microsoft Teams** - Make your Microsoft Bookings meetings virtual with Microsoft Teams. Every appointment booked as an online meeting creates a meeting link that everyone can join virtually from anywhere.

**Customize appointments to your business needs** - Microsoft Bookings has flexibility and customization options to fit a variety of scheduling needs across departments, individuals, and types of appointments. Create and manage multiple Bookings calendars, each with their own unique setup.

**Provide your clients flexibility, convenience, and control** - Microsoft Bookings offers more options for your customers when they visit your booking page, book an appointment, or get a confirmation email and calendar invitation. Customers who book an appointment online can easily reschedule or cancel it themselves to keep everyone in sync.

**Bookings with me** - A personal booking page where you can create meeting types that others can book with you. Custom meeting types give you the ability to customize when you want to meet and how that meeting type is shared with others.

Možnosti aplikácie

Keď sa táto aplikácia používa,
  • Môže odosielať údaje cez internet
  • Táto aplikácia môže získať prístup k osobným informáciám v aktívnej správe, ako sú napríklad telefónne čísla, poštové adresy alebo URL adresy. Táto aplikácia môže odoslať tieto údaje službe tretej strany. Ostatné položky vo vašej poštovej schránke sa nedajú čítať ani upravovať.

Súhrnný prehľad

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4807.9d34a54c-e776-490b-aa19-4ed98464d29e.fe7bc234-56f2-4521-884c-75626079ff27.ff0fe539-bf61-4bd0-8694-96a0281ae708.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.45332.9d34a54c-e776-490b-aa19-4ed98464d29e.fe7bc234-56f2-4521-884c-75626079ff27.2a274897-b6e5-4525-9fde-0b31c1729e48.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27190.9d34a54c-e776-490b-aa19-4ed98464d29e.fe7bc234-56f2-4521-884c-75626079ff27.609d166c-1c01-4eef-bdb9-3d45e17ea486.png