Messageware TakeNote

Messageware Incorporated

3.1 (28)

Powerful Note Taking for Outlook, Outlook Web, and Office 365.

Messageware TakeNote allows you to quickly and easily add private, contextual notes to an email and its sender. And your comments are easily accessible whenever or wherever you need them.

Notes can be viewed anytime by clicking on TakeNote. View and edit your notes directly from your email, instantly add ideas and comments.

Messageware TakeNote keeps your email and your notes together and easily accessible.

Add information to emails to document follow up calls and interactions.

Gain insight into a situation by reviewing the notes made related to the sender or email.

Direct Feedback to the Product Team by clicking on HELP within Messageware TakeNote.

All the information is stored confidentially within your mailbox, not on our servers.

Zmogljivosti dodatka
Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov v aktivnem sporočilu, kot so imena pošiljateljev, imena prejemnikov, e-poštni naslovi, telo sporočila in podatki prilog. Dodatek lahko te podatke pošlje storitvi drugega izdelovalca. Drugih elementov v vašem nabiralniku ne more prebrati ali spremeniti.
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33769.d970e29c-bb43-427d-a1f4-a32269340db6.078ba342-4c0a-49cc-b685-72d824b798f0.eb4bc5cb-4a4e-4277-8711-942eb70d75aa.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.33769.d970e29c-bb43-427d-a1f4-a32269340db6.078ba342-4c0a-49cc-b685-72d824b798f0.eb4bc5cb-4a4e-4277-8711-942eb70d75aa.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7299.d970e29c-bb43-427d-a1f4-a32269340db6.078ba342-4c0a-49cc-b685-72d824b798f0.80510e95-e219-4224-86fe-9e8514075458.png