https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61624.d9eb4114-96c4-4742-afc1-0d1b6864541b.0019e179-f2b9-4fa1-a2fc-b340e5958526.1544b7c8-652f-46d2-a50e-a964c6741b79.png

GIPHY

Giphy

Search, discover, and insert GIFs and Stickers into your emails.

Bring the power of a GIF search engine right into Outlook, and respond to emails with GIFs seamlessly.

Browse our curated list of trending GIFs every day or search from dozens of hand-picked categories such as reaction GIFs, celebrity GIFs, mood GIFs, etc.

To use the GIPHY Add-in, simply search for a GIF and click on a result to insert it directly into your email.

Note: This Add-in may contain content not appropriate for children under age 13.

Have issues or feature requests? Contact us: support@giphy.com

Zmogljivosti dodatka
Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za branje ali spreminjanje vsebine poljubnega elementa v vašem nabiralniku ter ustvarjanje novih elementov. V poljubnem sporočilu ali elementu koledarja lahko dostopa do osebnih podatkov, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki ali priloge. Te podatke lahko pošlje storitvi drugega izdelovalca.
  • Hiter pregled
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7693.d9eb4114-96c4-4742-afc1-0d1b6864541b.0019e179-f2b9-4fa1-a2fc-b340e5958526.d292b717-2e02-446f-a161-cdf57e2f33fa.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4737.d9eb4114-96c4-4742-afc1-0d1b6864541b.0019e179-f2b9-4fa1-a2fc-b340e5958526.dd6a0a60-5d06-4d8b-8ec0-34c3baa9f409.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48318.d9eb4114-96c4-4742-afc1-0d1b6864541b.0019e179-f2b9-4fa1-a2fc-b340e5958526.a9a0f1dd-f6ec-4dfb-a420-ad8447ea7ece.png