https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.61624.d9eb4114-96c4-4742-afc1-0d1b6864541b.0019e179-f2b9-4fa1-a2fc-b340e5958526.1544b7c8-652f-46d2-a50e-a964c6741b79.png

GIPHY

avtor: Giphy

(232 ocene)

Search, discover, and insert GIFs and Stickers into your emails.

Bring the power of a GIF search engine right into Outlook. Search and discover the best GIFs for your every email need quickly and easily. Search and discover the best GIPHY GIFs and Stickers and add into your email with just one click!

To use the GIPHY Add-in, simply search for a GIF and click on a result to insert it directly into your email.

Note: This Add-in may contain content not appropriate for children under age 13.

Have issues or feature requests? Contact us: support@giphy.com

Browse our curated list of trending GIFs every day or search from dozens of hand-picked categories such as reaction GIFs, celebrity GIFs, mood GIFs, etc.

To use the GIPHY Add-in, simply search for a GIF and click on a result to insert it directly into your email.

Note: This Add-in may contain content not appropriate for children under age 13.

Have issues or feature requests? Contact us: support@giphy.com

Zmogljivosti aplikacije

Ko je ta aplikacija v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta aplikacija ima dovoljenje za branje ali spreminjanje vsebine poljubnega elementa v vašem nabiralniku ter za ustvarjanje novih elementov. V poljubnem sporočilu ali elementu koledarja lahko dostopa do osebnih podatkov, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki ali priloge. Te podatke lahko pošlje storitvi drugega izdelovalca.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.7693.d9eb4114-96c4-4742-afc1-0d1b6864541b.0019e179-f2b9-4fa1-a2fc-b340e5958526.d292b717-2e02-446f-a161-cdf57e2f33fa.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4737.d9eb4114-96c4-4742-afc1-0d1b6864541b.0019e179-f2b9-4fa1-a2fc-b340e5958526.dd6a0a60-5d06-4d8b-8ec0-34c3baa9f409.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.48318.d9eb4114-96c4-4742-afc1-0d1b6864541b.0019e179-f2b9-4fa1-a2fc-b340e5958526.a9a0f1dd-f6ec-4dfb-a420-ad8447ea7ece.png