Microsoft Teams Connector for Salesforce

Microsoft Teams Ecosystem

1.9 (14)

Build relationships with your customers.

Connectors keep your team current by delivering content and updates from services you use directly into a channel. The Salesforce connector sends periodic updates about activities in the Salesforce account you want track.

Zmogljivosti dodatka
Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov v aktivnem sporočilu, kot so telefonske številke, poštni naslovi ali naslovi URL. Dodatek lahko te podatke pošlje storitvi drugega izdelovalca. Drugih elementov v vašem nabiralniku ne more prebrati ali spremeniti.
  • https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10799.72ca98c3-ffc8-49aa-a5bd-ed619b74016e.b9d4bde6-ff15-4672-968d-2ff6d2c3e946.dca0b817-c56b-4aba-9be7-f45daf8c110c.png
    https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10799.72ca98c3-ffc8-49aa-a5bd-ed619b74016e.b9d4bde6-ff15-4672-968d-2ff6d2c3e946.dca0b817-c56b-4aba-9be7-f45daf8c110c.png