https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.34809.ebb801da-4c7b-4a15-9561-5c1f1d78e6ed.7a3d1224-3de6-4133-8caf-84abb11d4fc9.c053ae4d-5b64-403a-a556-3032d2e957ac.png

Consensus

avtor: Consensus Sales, Inc.

(428 ocene)

Create and Track DemoBoards invites right within Outlook. Note* Requires an existing User License

The Consensus Office 365 Add-in allows you to Create & Track unique DemoBoard Invitations right inside of Outlook. Easily add a DemoBoard link to your emails and determine what type of link you want (image, button, text), or view Demolytics of your DemoBoards to see which Recipients have engaged with your Demos.

Note* Requires an existing Consensus Account and user License.

Check back for updates, original content, and opportunities to engage with this exciting new technology.

Zmogljivosti dodatka

Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov in spreminjanje osebnih podatkov v aktivnem sporočilu, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki in podatki prilog. Dodatek lahko te podatke pošlje storitvi drugega izdelovalca. Drugih elementov v vašem nabiralniku ne more prebrati ali spremeniti.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.27240.ebb801da-4c7b-4a15-9561-5c1f1d78e6ed.7a3d1224-3de6-4133-8caf-84abb11d4fc9.57c685fb-23a4-4a67-afdb-9f3a158aebf4.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.53991.ebb801da-4c7b-4a15-9561-5c1f1d78e6ed.7a3d1224-3de6-4133-8caf-84abb11d4fc9.e076cab2-9298-4e08-8ff3-af2c9255b581.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13418.ebb801da-4c7b-4a15-9561-5c1f1d78e6ed.7a3d1224-3de6-4133-8caf-84abb11d4fc9.daf29f04-de51-4506-a2a0-539f9ed45379.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39800.ebb801da-4c7b-4a15-9561-5c1f1d78e6ed.7a3d1224-3de6-4133-8caf-84abb11d4fc9.9072f659-9a5a-49ca-9f74-de242a2d77b9.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.10187.ebb801da-4c7b-4a15-9561-5c1f1d78e6ed.7a3d1224-3de6-4133-8caf-84abb11d4fc9.5eb5bf50-2af9-4002-8a33-57e686df4dba.png