https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59824.de28888c-fdf6-4d6d-b61d-ed3f0f70749c.42cee750-c52b-41e9-8383-e5e50c87a21b.fce74006-c265-4b40-a3f2-970c1cb3e3f4.png

Signitic - Add-in

avtor: SIGNITIC APP

Centrally deploy, harmonized signatures on Outlook (Microsoft 365).

Centrally deploy, harmonized signatures on Outlook (Microsoft 365).

Effectively manage with Signitic your Office 365 email signatures from a centralized platform.

The Signitic add-in is natively integrated with Microsoft 365 and Outlook with no effort.

Deploy Signitic to Outlook in seconds.

Benefits:

- Automatic new/response detection

- Editing of user information

- Preview of signature before sending

- Multi-signatures

- Alias management

- Silent and automatic authentication

- Choice of campaigns

- Automatic and centralized installation without GPO

- Automatic internal / external detection

- Phone/tablet support

With Signitic signatures, take back control of your communication

Zmogljivosti aplikacije

Ko je ta aplikacija v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta aplikacija ima dovoljenje za branje ali spreminjanje vsebine poljubnega elementa v vašem nabiralniku ter za ustvarjanje novih elementov. V poljubnem sporočilu ali elementu koledarja lahko dostopa do osebnih podatkov, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki ali priloge. Te podatke lahko pošlje storitvi drugega izdelovalca.
Ta dodatek se lahko zažene sam, ko:
  • Uporabnik sestavi novo pošto.
  • Uporabnik ustvari nov dogodek.
  • Uporabnik doda ali odstrani prejemnike e-poštnega sporočila.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.9634.de28888c-fdf6-4d6d-b61d-ed3f0f70749c.2d69ae87-6649-43a8-99aa-86ed2dcf0525.51c6cee5-e8ed-491b-8c4c-aa229fe3ad10.png