https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.20893.a19358ee-0853-4656-8d9c-d8acb52a0ffc.9097c783-846a-4869-9685-edba9ab111a5.f63547f2-fe5e-4be0-ad58-7d23a05da104.png

ChatGPTeMail

avtor: Najtech LLC

ChatGPTemail empowers users to compose and respond to emails professionally through ChatGPT.

ChatGPTemail empowers users to compose and respond to emails professionally through ChatGPT.

Upon typing the email body, users can effortlessly enhance their message's language and tone by clicking the add-in icon.

The add-in seamlessly transforms the email while preserving the original message, allowing users to compare the before and after versions.

Zmogljivosti dodatka

Ko je ta dodatek v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta dodatek ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov in spreminjanje osebnih podatkov v aktivnem sporočilu, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki in podatki prilog. Dodatek lahko te podatke pošlje storitvi drugega izdelovalca. Drugih elementov v vašem nabiralniku ne more prebrati ali spremeniti.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.42962.a19358ee-0853-4656-8d9c-d8acb52a0ffc.9097c783-846a-4869-9685-edba9ab111a5.a8bd9e5f-ef6a-48a7-a70e-bb0c043cbde4.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.47131.a19358ee-0853-4656-8d9c-d8acb52a0ffc.83f792fa-ce64-41c7-bfc7-1b8458b9bfa8.baf361c3-4ccc-4758-9f55-112d7fb97606.png