https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.17667.1be3c7cd-8e4b-4af7-9aff-a1794b9d153c.00000f78-3997-4c56-a6e0-338cb108a196.7f89e397-932b-449b-825f-0a4d5dee1bfd.png

Raiser AI Assistant

avtor: VOLO GLOBAL

raiseR add-in for MS Outlook

The raiseR AI Assistant add-in is part of the raiseR HRMS ecosystem. The add-in is intended to help the raiseR users in daily mail communication and as well as integrating the basic raiseR functions into Outlook (e.g. helping in the recruitment process to quickly identify and import applicants' emails into the raiseR HRMS).

Notes:

The full functionality of the add-in is available for the clients who already have acquired the raiseR susbscription. Visit https://raiser.global for more details.

The raiseR pricing can be found at https://raiser.global/pricing.

The raiseR AI assistant add-in requires MS Outlook version greater than 2016.

Zmogljivosti aplikacije

Ko je ta aplikacija v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta aplikacija ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov in za spreminjanje osebnih podatkov v aktivnem sporočilu, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki in podatki prilog. Te podatke lahko pošlje storitvi drugega izdelovalca. Drugih elementov v vašem nabiralniku ne more prebrati ali spremeniti.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12568.1be3c7cd-8e4b-4af7-9aff-a1794b9d153c.00000f78-3997-4c56-a6e0-338cb108a196.590fabc5-f8ee-4643-80f8-af3529bacf46.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.13466.1be3c7cd-8e4b-4af7-9aff-a1794b9d153c.00000f78-3997-4c56-a6e0-338cb108a196.55e30d5d-7188-4be8-8d5f-37ce109835ab.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.5890.1be3c7cd-8e4b-4af7-9aff-a1794b9d153c.00000f78-3997-4c56-a6e0-338cb108a196.1fabe68c-5022-4cb9-b3f6-60b50f1d8878.png