https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.4827.a3a7d2fc-6884-4152-98ae-2640676b9417.868fe1e4-bf84-487c-85d0-e552f2e36ac5.d7c3d604-e27e-462a-be10-2e6b37f282f6.png

Foxit eSign for Outlook

avtor: Foxit Software Inc.

Prepare and send important documents for electronic signatures using Foxit eSign Add-in from Outlook

Prepare and send important documents for electronic signatures using Foxit eSign

Prepare and send important documents for electronic signatures using Foxit eSign. It provides a complete eSign solution that simplifies signing and collaboration within Outlook. Users can easily upload documents, add recipients, and send. Foxit eSign automates workflows, providing a seamless process to allow users to send, sign, and manage signature processes. After completion, you have a tamper-proof digitally signed document, seamlessly completed through Outlook! To use this app, users must have an active Foxit eSign account. Login with your existing Foxit eSign account or Create a New Account. For any assistance, please visit our Support Center.

Here's what this app can do:

• Quick access to your Foxit eSign account from the Outlook ribbon

• Send or Sign email attachments using Foxit eSign directly from your Outlook inbox

• Login with your existing Foxit eSign account or easily create a new one

• Access your documents, contracts, forms, and more from Outlook only

• Get digitally signed documents, seamlessly completed through your Outlook inbox

• Utilize real-time reporting to check signature statuses using Document Status

Zmogljivosti aplikacije

Ko je ta aplikacija v uporabi, lahko
  • Pošilja podatke prek interneta
  • Ta aplikacija ima dovoljenje za dostop do osebnih podatkov in za spreminjanje osebnih podatkov v aktivnem sporočilu, kot so telo, zadeva, pošiljatelj, prejemniki in podatki prilog. Te podatke lahko pošlje storitvi drugega izdelovalca. Drugih elementov v vašem nabiralniku ne more prebrati ali spremeniti.

Hiter pregled

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.18380.a3a7d2fc-6884-4152-98ae-2640676b9417.868fe1e4-bf84-487c-85d0-e552f2e36ac5.39bfac27-82ee-4fd4-a28d-a157378854a0.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.16566.a3a7d2fc-6884-4152-98ae-2640676b9417.868fe1e4-bf84-487c-85d0-e552f2e36ac5.7fa2c05f-1164-44f2-bb54-030010fc1191.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.39195.a3a7d2fc-6884-4152-98ae-2640676b9417.868fe1e4-bf84-487c-85d0-e552f2e36ac5.6caf7ad6-0840-40bc-bc87-ab21303d8a81.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.51383.a3a7d2fc-6884-4152-98ae-2640676b9417.868fe1e4-bf84-487c-85d0-e552f2e36ac5.da3b5d47-8e1d-4504-ae8f-0efdbb15e20f.png
https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.22701.a3a7d2fc-6884-4152-98ae-2640676b9417.868fe1e4-bf84-487c-85d0-e552f2e36ac5.cf2d0019-2221-4e3c-88a2-862de245c27b.png