https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.59960.da1787bc-fa32-4ff5-9d3c-5106c6c76afd.df6b8639-8988-450c-bd3c-a09917073ee5.25082b13-1842-463f-9928-44b69aca68d5.png

EK Addin

av Datakvalitet

Tillegg for Elektronisk Kvalitetshåndbok (EK3)

Med dette tillegget kan du enkelt sette inn referanser og databasefelt i EK dokumenter. Det kreves at deres organisasjon er kunde av Datakvalitet og har anskaffet produktet før dette tillegget kan benyttes. Tillegget kan kun brukes mot EK dokumenter, og vil ikke gi noen funksjonalitet for vanlige dokumenter.

Tilläggsfunktioner

När det här tillägget används kan det
  • Läsa och göra ändringar i ditt dokument
  • Skicka data via Internet

En snabbtitt

https://store-images.s-microsoft.com/image/apps.12019.da1787bc-fa32-4ff5-9d3c-5106c6c76afd.df6b8639-8988-450c-bd3c-a09917073ee5.a1908f49-d7f6-4022-a4a9-5dc2bc99fe36.png