ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Vertex42 Template Gallery

VERTEX42

3.7 (29)

Browse over 300 templates created by Vertex42.com for Excel and Word

Browse over 300 professionally designed spreadsheet templates and documents, created by Vertex42.com for Excel and Word. Vertex42.com's collection includes a variety of calendars, planners, and schedules as well as some of the most popular personal finance spreadsheets for budgeting, debt reduction, and mortgage comparisons. The gallery contains business tools such as invoices, time sheets, inventory, and financial statements. Teachers and students will find resources such as class schedules, grade books, and attendance sheets. Organize your family life with meal planners, checklists, and exercise logs. Each template is thoroughly researched, refined, and improved over time through feedback from thousands of users.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/product/42949673609/45f81e90-009e-45f0-8902-a5b392787203/scrtemplategalleryplanners.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/product/42949673609/45f81e90-009e-45f0-8902-a5b392787203/scrtemplategalleryplanners.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/product/42949673609/f9efffff-238c-448d-844e-3e143a9cb1df/scrtemplategallerycategories.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/product/42949673609/0cbe972a-7636-4fc9-90fd-76e110036571/scrtemplategallerydetails.png