ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Consistency Checker

Intelligent Editing

2.5 (46)

Find mistakes in your text that no spelling or grammar checker can find.

Consistency Checker finds consistency mistakes in your text. It looks for possible errors in hyphenation (e.g. ‘part time’ and ‘part-time’), spelling (e.g. ‘color’ and ‘colour’), use of numbers in sentences, and much more.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474837210/Product_42949674255/Asset_66fddb71-5c90-4a68-b1cf-b1bcb7367596/ConsistencyStart.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474837210/Product_42949674255/Asset_66fddb71-5c90-4a68-b1cf-b1bcb7367596/ConsistencyStart.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474837210/Product_42949674255/Asset_ca87e2e4-9b20-456a-bf5c-dec51cb05ced/ConsistencySpellingVar.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474837210/Product_42949674255/Asset_c1887972-25bf-4232-a93e-700f042e7d9e/ConsistencyPassed.jpg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474837210/Product_42949674255/Asset_82b50815-59d2-4689-816d-b25693542c4a/ConsistencyTypos.jpg