ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

DocuSign for Outlook

DocuSign, Inc.

3.8 (182)

Enhance productivity by signing or sending any document from Microsoft Outlook

Sign and return or get signatures on documents sent to you in seconds with DocuSign for Outlook! With this newest release, you can now access the DocuSign for Outlook add-in directly from the ribbon – allowing you to request signatures or sign and return critical documents in seconds.

Once installed, DocuSign for Outlook will appear in the Outlook toolbar whenever an attachment is found on an email message. If you are the signer, DocuSign for Outlook will walk you through the process of signing and returning the document. If you need signatures from others, the add-in will guide you to define recipients and tag the documents to gather information from those specified.

The DocuSign for Outlook add-in increases your productivity and enables individuals and organizations to legally and securely sign and return, or get signatures on email attachments, without ever having to leave their Inbox. There’s no need to print, scan, or fax again!

This add-in is free to download and includes a free trial (i.e., 5 free document sends with a Microsoft account and 10 free document sends with an Office 365 account). After using your free signature requests, you can contact a sales representative to discuss the best options for you and your business at 1.877.720.2040, sales@docusign.com or visit https://www.docusign.com.

Key Features and Benefits:

> Easily access DocuSign from the Outlook ribbon

> Sign email attachments using DocuSign directly from your Outlook inbox

> Return signed attachments to the original sender with just a few clicks

> Login with an existing DocuSign account, Office 365 credentials, or a Microsoft account

> Quickly go from your inbox to signature and increase speed to results, reduce costs, and create better customer experiences

Compatibility Information:

> DocuSign for Outlook is supported for Outlook 2016 (Windows and Mac), Outlook 2013 (Windows), and Outlook Online.

> DocuSign for Outlook relies on DocuSign, which is a subscription-based service.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหา ในข้อความที่ใช้งาน เช่น ชื่อผู้ส่ง ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล เนื้อความ และข้อมูลสิ่งที่แนบมา ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836634/Product_42949675673/Asset_71058559-395a-4ba5-8441-093d89a87bc6/1Outlook0copysize2.jpeg
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836634/Product_42949675673/Asset_71058559-395a-4ba5-8441-093d89a87bc6/1Outlook0copysize2.jpeg
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836634/Product_42949675673/Asset_71058559-395a-4ba5-8441-093d89a87bc6/1Outlook0copysize2.jpeg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836634/Product_42949675673/Asset_f6444da5-cc7e-46ed-9788-10509e459def/2Outlook5copysize.jpeg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836634/Product_42949675673/Asset_98248ac7-b4ab-4075-8180-9139feb6c674/3Snip2017022028.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836634/Product_42949675673/Asset_44634c00-98c1-4b23-92ae-7592379d4cef/4Outlook7copysize.jpeg
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836634/Product_42949675673/Asset_c04a32b8-73ca-4248-855e-5348ca6f1ed8/5Snip2017022030.png