ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Stock Tile

Michael Saunders

2.9 (35)

Stock Tile displays the price of a stock in real time.

Looking for a way to link live-updating stock prices to specific cells in Excel? You can do that with a different free add-in, called Stock Connector. Click the Provider "Michael Saunders" link on the left or search the Store to find it.

*****************************************************************************************************************************

Stock Tile is a free, simple financial tool that displays the price of a stock in real time.

Use it for finance-related spreadsheets and presentations. You can insert the add-in in an Excel workbook or in a PowerPoint slide in Microsoft Office 2013.

To use the app, enter a stock ticker, or a ticker for some other publicly-traded asset (for example, "MSFT" for Microsoft). The tile will appear, displaying basic information about your stock: the current price in dollars and the change in dollars since the previous close. Red and green background are displayed depending on the stock's movement during the day. After market hours, the tile displays the last (closing) price and change for the previous period.

Resize the tile as desired with the handles on the corners.

The time stamp in the top right corner shows freshness by displaying the time at which the most recent stock price data was retrieved. Yahoo sets a daily free usage cap at 2,000 updates per IP address. The first 4 price updates after inserting the app or opening the document happen at 1-minute intervals. Subsequent updates happen at 15-minute intervals during market hours. To manually update the displayed price and switch back to 1-minute intervals for 5 minutes, reload the app. To manually update the displayed price once, click the time stamp.

To choose a different stock, just insert another stock tile and enter the ticker.

Stock Tile supports Office 2016 and Office 2013 on Windows 8 and Windows 10, Office for iPad, and Office Online on the latest versions of Chrome, Internet Explorer, Firefox, and Safari. Stock Tile also supports Office 2016 and Office 2013 on Windows 7, but only with Internet Explorer 10 or later installed.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836740/Product_42949676325/Asset_87a23533-0217-43a9-8d6e-ab31c0aa57a8/screenshot1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836740/Product_42949676325/Asset_87a23533-0217-43a9-8d6e-ab31c0aa57a8/screenshot1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836740/Product_42949676325/Asset_06781251-cf28-4937-9098-cb7bba5486ab/screenshot2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836740/Product_42949676325/Asset_41836779-8ba8-44d3-8f0e-9bcd39c50686/screenshot3.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836740/Product_42949676325/Asset_c5df8459-ab6b-488e-ad62-d7fd5aa249c9/screenshot4.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836740/Product_42949676325/Asset_d09b9de2-b00f-4918-8b0c-709d1e94f4e4/screenshot5.png