ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Read My Document

Birdie

3.4 (81)

Make your computer read your documents!

Do you need to read a document without having to look all the time at your computer's screen? Read My Document will make your computer read your document to you.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านจากเอกสารของคุณและเปิดไฟล์ได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474842787/Product_42949677009/Asset_9199e092-1252-4283-97ab-4c9061736fd2/snap2.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474842787/Product_42949677009/Asset_9199e092-1252-4283-97ab-4c9061736fd2/snap2.png