ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Modern Charts

Mzamose Holdings

4.2 (5)

Innovative charts and Infographics!

It is not always easy to explain a simple set of data by just using an Excel/PowerPoint chart. Sometimes it requires few charts, some INFOGRAPHICS even some narration. It takes a long time to develop those. Modern Charts allows you to show ONE set of data in FOUR different perspectives, i.e.

 • Overall Sum/Average;
 • Summarised by Data Series;
 • Summarised along axis; and
 • The actual detailed data (with average lines, % change between to points, etc).

Key Features:

 • Presents ONE set of data in FOUR different perspectives;
 • Ever-growing INFOGRAPHICS library;
 • Add Average lines on your charts;
 • % Growth between 2 data points;
 • Pre-designed and easily customizable layouts;
 • Professionally designed charts and infographics;
 • Add source of data for correct interpretation; and
 • Transpose data on chart.

NO ADVANCED EXCEL KNOWLEDGE REQUIRED!

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474841947/Product_42949677097/Asset_aa2612ac-eecc-422d-975a-c533a25c1f19/Template1.PNG
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474841947/Product_42949677097/Asset_aa2612ac-eecc-422d-975a-c533a25c1f19/Template1.PNG
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474841947/Product_42949677097/Asset_af7635c0-42dc-4d35-a829-d5cad616b429/Template5.PNG
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474841947/Product_42949677097/Asset_f7954fdd-0d31-4f6f-aae8-906b0800d753/Template2.PNG
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474841947/Product_42949677097/Asset_70a88467-2bb3-43df-bdd7-e532eb1a30d6/Template4.PNG
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474841947/Product_42949677097/Asset_59ad2c7a-0c15-40c0-8072-8d48627aa840/Template6.PNG