ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

LessonPix Symbols

LessonPix, Inc.

4.0 (1)

Access your LessonPix Account from within Office

LessonPix.com provides over 25,000 classroom- and therapy-appropriate symbols for teachers, SLPs and parents. Now, you can access all of them without ever leaving your favorite Office applications.

To get started, signup for a LessonPix.com membership which costs just $36.00 per year and contains great tools like the SoundFinder, Material Wizard and more.

Then, search, browse, or use your tray (just like in your browser) and leverage the power of our SoundFinder, Minimal Pairs tool, and all the great materials in our Sharing Center... all from within Microsoft Office!

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474842964/Product_42949677352/Asset_c5f7d5c9-fbb6-4161-90f1-69954c77069d/ScreenShot1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474842964/Product_42949677352/Asset_c5f7d5c9-fbb6-4161-90f1-69954c77069d/ScreenShot1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474842964/Product_42949677352/Asset_e9cdf8d5-531b-4c31-ad0d-2ea0bf5bf95e/ScreenShot2.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474842964/Product_42949677352/Asset_f9ad2e5f-49f8-46f3-8bfb-c4fffa970a70/ScreenShot3.png