ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Sage One Accounting Intelligence Reporting Cloud

Sage Intelligence

3.0 (21)

Excel Financial Reporting

Sage One Accounting Intelligence Reporting Cloud (previously known as Sage One Accounting Intelligence Go!) is a secure and easy to use Excel online reporting application, that gives you the ability to easily view and design your financial and operational reports within Microsoft® Excel® 2013. Intelligence Reporting integrates with Sage One Accounting to securely access your company data and link it to standard and customised Excel reports. Your reports are automatically refreshed to give you the latest company information anywhere, at any time.

Please note:

-This app requires a Sage One Accounting account.

-The app currently supports Sage One Accounting customers located in: Australia, Malaysia, Singapore, Africa and South Africa.

-This app is compatible with the below browsers:

-Chrome (Version 42.0.2311.90 and above) in a windows environment

-Internet Explorer (Version 10 and above) in a windows environment

-Safari (Version 8.0.5 and above) on a Mac environment

-Safari (600.1.4 and above) on an IPAD

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836564/Product_42949677634/Asset_cc7242d8-952a-4027-9d13-28a1689851d4/SageOnlineScreenShot.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836564/Product_42949677634/Asset_cc7242d8-952a-4027-9d13-28a1689851d4/SageOnlineScreenShot.png