ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Handy Calculator

Prakash Surendra

3.1 (8)

Readily accessible calculator displayed alongside your document.

 • Convenient calculator for use with Microsoft Word, Office and PowerPoint.
 • Displays inside the task pane right next to your Office document.
 • Supports all commonly used arithmetic operations.
 • Memory Functions.
 • Keyboard and numeric keypad input.

New in Version 1.1:

 • Directly add numeric data from Excel cells using the new SELECT button.
 • Tabulate informally structured numbers from your Word documents.
ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านจากเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844966/Product_42949678237/Asset_8f8c2664-a40b-4ab9-9ce1-af6078f17612/InExcelsellerdashboard.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844966/Product_42949678237/Asset_8f8c2664-a40b-4ab9-9ce1-af6078f17612/InExcelsellerdashboard.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844966/Product_42949678237/Asset_8131ec0c-3706-4def-9d7d-3686137e71e8/InWorddashboard.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474844966/Product_42949678237/Asset_5454ea92-8c73-4d6e-843e-b573bae67053/InExcelSelectdashboard.png