ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Power BI Tiles

DEVSCOPE-Soluções Sistemas Tecnologias Informação

3.7 (603)

Embed Power BI visualizations into office documents.

Power BI Tiles is an Add-In that allow you to embed PowerBI visualizations inside an Office Document, for example a PowerPoint presentation.

Requirements:

- PowerBI account (free or pro)

- Internet Explorer 10+

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในข้อความที่ใช้งาน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หรือ URL ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการจากบุคคลที่สาม รายการอื่นๆ ในกล่องจดหมายของคุณจะไม่สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนได้
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839520/Product_42949678281/Asset_1dbbfd69-0eb8-4b13-81c1-db61cf2ae4ee/2.PNG
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839520/Product_42949678281/Asset_1dbbfd69-0eb8-4b13-81c1-db61cf2ae4ee/2.PNG
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839520/Product_42949678281/Asset_1c7b7d2a-a99a-402f-8f6b-0d18a87f43a9/1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839520/Product_42949678281/Asset_3c3cf574-7974-4b76-b90e-ead18279174e/3.PNG
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474839520/Product_42949678281/Asset_7c3f51eb-e472-4fb3-94c7-bed8971ef02b/4.png