ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Zendesk

Zendesk Inc

3.1 (42)

Create and escalate seamlessly any email to a ticket in Zendesk

There are times when an email meant to be for support was sent to you or you would need to take an email conversation and create a support ticket out of it to handle your customer’s concern more efficiently and also collaborate with support team members. Zendesk for Outlook integration let you do this seamlessly by enabling you to copy any existing email including its attachments and create a ticket in Zendesk

With just a few clicks you can create a new ticket in Zendesk from any email. Have control over the ticket by setting its status, type and priority to get the right attention needed from your support agents.

You will be prompted to log-in or create a Zendesk account during the initial use of the add-in.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845331/Product_42949678501/Asset_1bdf858e-e409-44d5-b45a-cd65b5dd3919/Screenshot1.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845331/Product_42949678501/Asset_1bdf858e-e409-44d5-b45a-cd65b5dd3919/Screenshot1.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845331/Product_42949678501/Asset_1bdf858e-e409-44d5-b45a-cd65b5dd3919/Screenshot1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845331/Product_42949678501/Asset_76ccbbd1-35b7-4a49-9575-e9ab52b2ccdf/Screenshot2.png