ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

GIPHY

Giphy

3.2 (293)

Search, discover, and insert GIFs and Stickers into your emails.

Bring the power of a GIF search engine right into Outlook, and respond to emails with GIFs seamlessly.

Browse our curated list of trending GIFs every day or search from dozens of hand-picked categories such as reaction GIFs, celebrity GIFs, mood GIFs, etc.

To use the GIPHY Add-in, simply search for a GIF and click on a result to insert it directly into your email.

Note: This Add-in may contain content not appropriate for children under age 13.

Have issues or feature requests? Contact us: support@giphy.com

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845734/Product_42949678767/Asset_d82a6dbf-335d-492c-b3b9-fb6116575395/Screenshot1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845734/Product_42949678767/Asset_d82a6dbf-335d-492c-b3b9-fb6116575395/Screenshot1.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845734/Product_42949678767/Asset_5407f56f-1611-46e4-9992-4072679b99f4/Screenshot2.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845734/Product_42949678767/Asset_91f2cdbb-de6f-43e9-bb5d-96dff37ea8b5/Screenshot3.png