ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Spreadsheet123 - Template Vault

Spreadsheet123

3.5 (10)

Access over 200 free templates created by Spreadsheet123.com for Excel and Word

Access to a wide range of spreadsheet templates, financial calculators, calendars and other documents created and published by Spreadsheet123.com.

The templates are organised in to categories for easy access, which include budget spreadsheets for personal or household budgeting, business templates, such as invoicing, time sheets, payroll and financial statements, debt reduction tools, productivity tools, sport and health related spreadsheets, inventory management tools, checklists.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845888/Product_42949679083/Asset_e381a74c-890d-49a0-836a-cbbee05d5174/templatevaultcategories.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845888/Product_42949679083/Asset_e381a74c-890d-49a0-836a-cbbee05d5174/templatevaultcategories.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845888/Product_42949679083/Asset_a68e5192-ae50-44db-9922-669c2c167ec2/templatevaultcategory.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845888/Product_42949679083/Asset_dbd1aac0-55c4-4115-bde5-7eba1908bd70/templatevaultmenu.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845888/Product_42949679083/Asset_fcf287f6-ffbf-4314-9d0d-b08180e876f9/templatevaultsearch.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845888/Product_42949679083/Asset_5205cb93-857e-4dc5-94b4-ee4953558926/templatevaultsingle.png