ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Infopédia - Dicionário da Língua Portuguesa

PORTO EDITORA

3.6 (8)

The rigour of a Porto Editora dictionary always at hand, in Word or Excel

Porto Editora’s “Infopédia - Dicionário da Língua Portuguesa” Office add-in was developed to support the production of Portuguese language content in a simple and intuitive way.

With it you will have access to:

• Over 300.000 definitions and 120.000 entries that include phonetic transcriptions, phrases and idioms

• Recognition of 1,650,000 verb forms, nouns and adjectives

• Over 100,000 etymologies explaining word origins

• Coverage of both old and new Portuguese spellings

Select any word in your document to get its definition, without leaving that window. Alternatively, you can search directly in the application window.

To copy any definition to your document, simply select the desired text and press the icon that appears next to it.

As the contents provided by this add-in are constantly being updated, an active internet connection is required for access.

Infopedia.pt | www.infopedia.pt

Porto Editora - 70 anos a abrir horizontes

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845906/Product_42949679060/Asset_750ccd1d-9009-4931-b882-6706d1f87376/1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845906/Product_42949679060/Asset_750ccd1d-9009-4931-b882-6706d1f87376/1.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845906/Product_42949679060/Asset_a86df7be-ca02-4f66-a813-ce1bdf391824/2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845906/Product_42949679060/Asset_2fa3d00e-9a5e-4bdc-93fb-99d143bf6053/3.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845906/Product_42949679060/Asset_b5c1c79a-50a7-48fb-ab74-7555b5930f93/4.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845906/Product_42949679060/Asset_193493cf-5b7c-4508-8ed1-122dc541ad5e/5.png