ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Nexticy - collect data from your forms

Poem LLC

Exports data from your Nexticy forms into Excel spreadsheet.

Nexticy add-in is an application for Microsoft Excel that enlarges capabilities of work with responses from your Nexticy forms. It offers integration of collected data with Microsoft Power BI to visualize it for deeper understanding.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845946/Product_42949679125/Asset_56456365-8465-48de-a6d8-c7e830af47c6/asset.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845946/Product_42949679125/Asset_56456365-8465-48de-a6d8-c7e830af47c6/asset.png