ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

SheetZoom Excel Training

Advancity

3.7 (6)

Learn Excel step by step with exercises

Sheetzoom is a step by step Excel training. By completing easy tasks, you will be able to learn most common Excel functions. From beginner to advanced, you will be guided by the addin in all steps with intelligent feedbacks.

Comes with Free Beginner version with 10 exercises to teach you basic formulas.

  • Real world examples and tasks
  • More than 75 formulas
  • Basic formatting
  • Free Beginner Course
  • Step by step

Learn Excel with Sheetzoom.

Available for Excel Online and Excel 2016

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845787/Product_42949678889/Asset_93f60719-8d67-4284-8cdb-3437f9f23ecf/sheetzoomscreenshot.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845787/Product_42949678889/Asset_93f60719-8d67-4284-8cdb-3437f9f23ecf/sheetzoomscreenshot.png