ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Prevedere Forecasting Tools

Prevedere

4.3 (17)

Increase your forecast accuracy by using Prevedere's predictive modeling and global data tools.

Prevedere is a leading predictive analytics company that reveals the impact of future economic and environmental trends on a company’s bottom line – with unprecedented accuracy. Prevedere enhances your current forecasting process by correlating global economic factors to corporate

performance. We’ve done the hard work for you by aggregating over 2 MILLION global leading indicators. The Prevedere Office Addin gives users the ability to search and retrieve this vast warehouse of global data to be used in applications such as Excel and Tableau.

This addin is only supported for Office 365 Excel Online using IE 10+ or the latest webkit browswer and Excel 2016. For previous versions please contact support@prevedere.com.

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
  • สามารถอ่านและเปลี่ยนแปลงเอกสารของคุณได้
  • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845479/Product_42949679085/Asset_6fae9108-1b49-4dd3-a09c-643a4142ae3e/primary.png
    https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474845479/Product_42949679085/Asset_6fae9108-1b49-4dd3-a09c-643a4142ae3e/primary.png