ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

iPlanner Office 365 Planner Add-in for Outlook

iGlobe

2.8 (107)

iPlanner Outlook Add-in gives you access to see your Office 365 Planner task directly from Outlook.

Please notice, we have changed the icon!

The Outlook iPlanner Add-in, is an Add-in to your Office 365 Planner. This version is a Free light version that will let you see all your Office 365 Planner task in Outlook. All updates are done in the Office 365 Planner in the browser.

An iPlanner Pro version is avilable with more functionality directly from Outlook. https://store.office.com/en-us/app.aspx?assetid=WA104380464

Office 365 Planner offers people a simple and highly visual way to organize teamwork. Planner makes it easy for your team to create new plans, organize and assign tasks, share files, chat about what you’re working on, and get updates on progress. Planner can be used to manage a marketing event, brainstorm new product ideas, track a school project, prepare for a customer visit, or just organize your team more effectively.

As a member of the Office 365 suite, Planner is integrated with other Office 365 services, such as Office 365 Groups and Microsoft Teams, so all of the conversations in Planner are available in Outlook 2016, Outlook on the Web and the Outlook Groups Mobile Apps.

This Add-in, provided by iGlobe, will give you a direct overview of your Office 365 Planner tasks directly from your Outlook.

You get a quick view of all your task sorted by date. Using the built in filter option, you can filter your task by Plan, Bucket and Status.

Select a task and the task detail will open. By clicking "Edit" you will open the task in a browser directly in your Office 365 Planner.

The Add-in is using your Office 365 domain to login. Should your SharePoint domain differ from you email domain, please enter the new domain in the Add-in configuration.

Important! an Office 365 administrator must give consent the first time the add-in is activated

Use the Office 365 Planner to manage your customer tasks. iGlobe CRM Office 365 is a simple CRM that fully integrates to the Office 365 Planner. You can find iGlobe CRM Office 365 on the Office Store

ความสามารถในการทำงานของ Add-in
เมื่อใช้ Add-in นี้ จะ
 • สามารถส่งข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 • Add-in นี้สามารถอ่านหรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาของรายการใดๆ ในกล่องจดหมายของคุณ และสร้างรายการใหม่ Add-in สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล -- เช่น เนื้อความ หัวข้อ ผู้ส่ง ผู้รับ หรือสิ่งที่แนบมา -- ในข้อความหรือรายการปฏิทินใดๆ ได้ ทั้งนี้ Add-in อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบริการของบุคคลที่สาม
 • https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836912/Product_42949679288/Asset_e7342af4-cd18-40be-ae53-d0a78465c433/20161129153946.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836912/Product_42949679288/Asset_e7342af4-cd18-40be-ae53-d0a78465c433/20161129153946.png
  /images/videoOverlay.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836912/Product_42949679288/Asset_e7342af4-cd18-40be-ae53-d0a78465c433/20161129153946.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836912/Product_42949679288/Asset_b00626dc-285d-4bef-ad6f-d2a366e4497d/Picture2.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836912/Product_42949679288/Asset_a78e7090-5d1e-4587-9b05-e04b44a28054/20161129155218.png
  https://az158878.vo.msecnd.net/marketing/Partner_21474836912/Product_42949679288/Asset_f5f5c8fd-a169-474e-89f4-de093df8ae8d/20161129160435.png